Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

12 grudnia 2016 r. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP

Podczas walnego zebrania członkowie Stowarzyszenie Generałów Policji RP opracowali uchwałę w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…,

 

 

12 grudnia 2016 roku odbyło się w Konstancinie-Jeziornej (w Domu

Rekolekcyjno-Konferencyjnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego –

Księży Pallotynów) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Generałów

Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczął Prezes

Stowarzyszenie nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, który przywitał gości,

członków zwyczajnych oraz honorowych, a następnie minutą ciszy

uhonorował Kolegów Generałów, którzy zmarli w 2016 roku.

 

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem przebiegu spotkania i regulaminem

obrad, przedstawiono protokoły Komisji Rewizyjnej, Komisji Mandatowej

Stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie wybrano nowy zarząd Stowarzyszenie Generałów Policji RP.


W skład Zarządu weszli:

 - nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki – Prezes,

 - gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder – Wiceprezes,

 - nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz – Sekretarz,

 - gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński – Skarbnik,

 - nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński – Członek.

 

Po wyborach nowych władz opracowano Uchwałę Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie

projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji…, którą następnie wysłano do przewodniczących

wszystkich klubów parlamentarnych, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz

Prezydenta RP, z prośbą o nieprzyjmowanie ustawy w formie zaproponowanej

przez rząd.

 

Przedmiotową uchwałę przesłano również do wiadomości wszystkich

organizacji służb mundurowych oraz do Polskiej Agencji Prasowej.

 

W toku dalszej dyskusji opracowano główne kierunki działania Zarządu

i Stowarzyszenia na 2017 rok, które zostały przyjęte stosowną uchwałą.

 

Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania rozpoczęła się uroczysta część

spotkania. Wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom Stowarzyszenia,

członkom honorowym. Prezes podziękował osobom działającym na rzecz

Stowarzyszenia. Prezes SEIRP Pan Zdzisław Czarnecki wręczył kilku

generałom medale za zasługi na rzecz środowiska emerytów i rencistów

a Prezes Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 Pan Michał

Wykowski odznaczył medalem za utrwalanie pamięci o policjantach

pomordowanych na wschodzie.

 

Następnie z krótkim recitalem wystąpił Chór Komendy Stołecznej Policji.

 

Część uroczysta zakończona została spotkaniem opłatkowym z udziałem

Biskupa Polowego gen.bryg. dr Józefa Guzdka oraz koncertem kolęd

i pastorałek w znakomitym wykonaniu Chóru Komendy Stołecznej Policji.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (2)