Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i klubów generalskich

 

W dniu 11.01.2017 r. na zaproszenie Klubu Generałów PSP odbyło się kolejne spotkanie

przedstawicieli stowarzyszeń i klubów generalskich Wojska Polskiego, Policji, Straży

Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy podzielili się wnioskami na temat

najważniejszych problemów nurtujących środowiska czynnych i emerytowanych

żołnierzy i funkcjonariuszy. Podkreślono konieczność integracji wszystkich organizacji

zrzeszających służby mundurowe, podejmowania wspólnych, zdecydowanych działań.

 

       

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)