Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Działania podejmowane przez SGP RP oraz FSSM RP w związku z uchwaleniem ustawy obniżającej wysokość rent i emerytur funkcjonariuszom służb mundurowych.

 
 

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie nowego

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Generałów Policji RP w trakcie,

którego przyjęto:

- Regulamin pracy Zarządu

- Plan pracy Zarządu na 2017 r.

- Plan działań podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Generałów 

Policji RP,  Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (której

jesteśmy aktywnym członkiem), w związku z uchwaleniem ustawy 

obniżającej wysokość rent i emerytur funkcjonariuszom służb mundurowych.

 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (FSSM RP)

oraz Stowarzyszenie Generałów Policji RP (SGP RP) prowadziło szereg

przedsięwzięć zmierzających do zmiany zapisów projektowanej ustawy

obniżającej emerytury, niestety rządzący nieprzyjęli żadnych racjonalnych

argumentów i uchwalili ustawę niesprawiedliwą i restrykcyjną.

 

Ustawa swoimi skutkami dotknie wielu naszych kolegów i koleżanek. Jeśli

skutki ustawy dzisiaj kogoś nie dotyczą to wcale nie znaczy, że w następnej

kolejności władza nie dojdzie do wniosku żeby rozszerzyć zakres podmiotowy o

wszystkich milicjantów, prokuratorów, sędziów itp. Dlatego też konieczne jest

wspólne i zintegrowane działanie. Jako głównego koordynatora wszystkich

przedsięwzięć wskazano FSSM RP (Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji

RP również będzie prowadził działania wspierające).

 

Ustawa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.  FSSM RP prowadzi rozmowy z

szeregiem renomowanych kancelarii prawnych, które wesprą nas w sądach

zarówno międzynarodowych jak i indywidualnych sprawach w kraju.

 

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Policyjnych (KRS: 0000043188) jest organizacją pożytku publicznego i

można na ich rachunek dokonywać 1% odpisu od należnego podatku

dochodowego, który będzie przeznaczony na pomoc byłym policjantom i

ich rodzinom - do czego szczerze zachęcamy.

 

Zarząd SGP RP również pracuje nad koncepcjami w zakresie pomocy

doradczej, prawnej, finansowej o czym na bieżąco będziemy informowali.

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)