Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Komunikat

 

16 listopada 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej

Polskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk generalskich służb 

mundurowych. Uczestniczyli w nim emerytowani generałowie Wojska Polskiego,

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Więziennej, cywilnych i wojskowych służb specjalnych.

W trakcie spotkania omówiono sytuację w środowiskach emerytów, zwrócono

szczególną uwagę na potrzebę niesienia pomocy koleżankom i kolegom dotkniętym

ustawą z 16 grudnia 2016 roku, nakreślono zasady współpracy wszystkich środowisk

mundurowych. W trosce o bezpieczeństwo Państwa wyrażono głębokie zaniepokojenie

sytuacją w armii i służbach porządku prawnego, zrywaniem więzi pokoleniowych,

niszczeniem etosu służby.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)