Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 
W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Soczewce odbył się III Kongres Federacji
 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Podczas Kongresu wybrano nowe
 
władze Federacji. Przewodniczącym na kolejną kadencję został
 
insp. w st.sp. Zdzisław Czarnecki a członkiem Zarządu z ramienia SGP RP jest
 
gen. insp. w st. sp. Leszek Szreder. 
 
 
Kongres przyjął propozycję zmian w statucie Federacji, dającą możliwość
 
ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego oraz możliwość
 
prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
 
Kongres nakreślił kierunki działania na najbliższe lata, przyjął Uchwałę
 
Programową oraz Apel w sprawie najbliższych wyborów.
 
 
Stowarzyszenie Generałów Policji RP na Kongresie reprezentowali gen. insp.
 
w st. sp. Leszek Szreder, nadinsp. w st. sp. Janusz Wikariak, nadinsp.
 
w st. sp. Michał Otrębski i nadinsp. w st. sp. Adam Rapacki – który pełnił
 
funkcję Przewodniczącego Kongresu.
 
 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)