Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Walne Zebranie Stowarzyszenia Generałów Policji RP

 

18 czerwca odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Generałów Policji RP

podczas, którego miedzy innymi:


- powołano nowego członka Zarządu - Skarbnika nadinsp. w st. sp. Janusza

Wikariaka. Dotychczasowy Skarbnik gen. insp. w st sp. Marek Działoszyński

złożył rezygnacje z powodu dużego obciążenia aktualna pracą zawodową,

 

- omówiono działania Zarządu i członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy

dla emerytów i rencistów dotkniętych ustawą represyjną,


- zobowiązano członków do większej integracji środowisk emerytów

mundurowych i czynnych funkcjonariuszy na poziomie lokalnym,


- zachęcano członków do aktywnego udziału w wyborach samorządowych

i popierania środowisk, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.


Nastepne Walne Zebranie zaplanowano na 5 grudnia 2018 roku.

 

 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)