Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej ma swój medal

 

 Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej ma

                                                     swój medal. 

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ustanowiło Medal "Za zasługi dla bezpieczeństwa”. Przyznawany on jest

przez Zarząd SGP RP na wniosek obywateli lub organizacji społecznych.

 

Medal może być nadany osobom które:

- wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz poprawy 
 
bezpieczeństwa,
 
- opracowały i wdrożyły nowatorskie rozwiązania w zakresie zapobiegania
 
i zwalczania przestępczości oraz wszelkiej patologii,
 
- aktywnie współdziałają w zakresie poprawy bezpieczeństwa z organami
 
państwowymi, samorządu    terytorialnego, organizacjami społecznymi,
 
- kształtują wiedzę o policyjne służbie oraz upowszechniają pozytywny
 
wizerunek Policji.
 

 

 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)