Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Aktualności

Serdeczne życzenia dla Jubilata gen.Edwarda Kłosowskiego w 80.rocznicę urodzin złożyła delegacja w składzie: gen.Adam Rapacki, gen.Leszek Lamparski i gen. Henryk Tokarski.

+

26 kwietnia z inicjatywy dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, dr Marty Wiszniewskiej, została zorganizowana Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo bezpieczeństwa wewnętrznego na obszarze Suwalszczyzny". Celem spotkania było przede wszystkim stworzenie forum wymiany poglądów, refleksji i postulatów dotyczących bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w czasach współczesnych.

+

Wybierz Strony