Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Aktualności

Zgodnie z §17 statutu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu regionalnej toruńsko-poznańskiej grupy generałów Policji RP, wniesiono o przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków uchwały o ustanowienie członkiem honorowym Stowarzyszenia księdza Prałata Stefana Komorowskiego, Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Poznaniu.

+

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Konstancinie-Jeziorna miało miejsce spotkanie Stowarzyszenia Generałów Policji RP. W programie znalazły się m.in. przyjęcie nowych członków, uhonorowanie jubilatów, wręczenie odznaczeń. Zebrani goście wysłuchali koncertów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz Chóru Komendy Stołecznej Policji.

+

Wybierz Strony