Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
sgprp@policja.gov.pl

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Aktualności

Z ogromną satysfakcją mamy zaszczyt prosić o przyjęcie serdecznych gratulacji z życzeniami dalszych sukcesów w służbie oraz pomyślności w życiu osobistym. Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji RP

+

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, natomiast na stopień nadinspektora mianowani zostali Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu, insp. Irena Doroszkiewicz, Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki

+

Z nadinsp. w st. spocz. Leszkiem Lamparskim, pierwszym Komendantem Głównym Policji po 1989 roku, rozmawia Piotr Maciejczak.

+

Przemianom w Policji przez ostatnie 25 lat zawsze towarzyszyła resortowa prasa. Od kwietnia 2005 r. jest to miesięcznik „Policja 997”. Na jego łamach komendanci główni i ministrowie, choć oczywiście nie tylko oni, wypowiadali się o ważnych dla Policji sprawach. Z ich wypowiedzi wyłania się historia formacji, która w tak krótkim czasie potrafiła przeobrazić się w organizację policyjną na poziomie europejskim.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia sprawozdanie finansowe za 2014 r.

+

W czwartek, 23 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu odbyła się pierwsza w historii msza w intencji wszystkich poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 policjantów, w szczególności przedwojennego Województwa Pomorskiego. Chcieliśmy tym samym wspólnie podjąć dzieło, aby wzorem innych województw, udokumentować i upamiętnić policyjnych bohaterów tamtego okresu.

+