Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
sgprp@policja.gov.pl

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Aktualności

Nadinsp. Henryk Tokarski reprezentujący Stowarzyszenie Generałów Policji RP, Komendant Miejski Policji w Suwałkach, Dowódca 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, Komendant Placówki Straży Granicznej, Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie objęli patronatem I Olimpiadę o bezpieczeństwie pt: „Do każdego sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo”.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił plan pracy na okres IV kadencji 2014 – 2016. Wiodącymi zadaniami są integracja środowiska generałów Policji oraz intensyfikacja współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, stowarzyszeniami.

+

„POLICJĘ MAMY WE KRWI” ZADBAĆ O PRESTIŻ POLICYJNEJ SŁUŻBY Wywiad z nadinsp. w st. spocz. Leszkiem LAMPARSKIM, prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, pierwszym komendantem głównym Policji III RP.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił osoby, które w szczególny sposób wspierały inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego oraz współpracowały na rzecz realizacji zadań statutowych w latach 2004 - 2014:

+

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. wyróżniła Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia nadinsp. Leszka Lamparskiego nadinsp. Adama Rapackiego nadinsp. Zbigniewa Chwalińskiego

+

Kapituła Medalu „INVICTUS GLORIA” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” z siedzibą w Katowicach, nadała medal niżej wymienionym osobom:

+

Minister Spraw Wewnętrznych, Decyzją nr 2/K/2014 z dnia 28 marca 2014 roku, nadał Medal za Zasługi dla Policji – za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji niżej wymienionym:

+

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, na podstawie §29 ust. 19 oraz §53 ust. 1 Statutu, zgodnie z wnioskami Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych nadał odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”. Odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów X Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Generałów Policji RP w dniu 4 grudnia 2014 r.

+

Od dnia 1 stycznia 2015 roku dla korzystających z ubezpieczenia w PZU SA, został otwarty rachunek bankowy o numerze: 46 1240 6410 1111 0010 6099 3684. Wysokość składki pozostaje nie zmieniona, i wynosi 97.00 PLN. Konto do wpłaty składki członkowskiej pozostaje bez zmian. Wymienione konta znajdują się w banku PEKAO SA.

+