Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Aktualności

Przemianom w Policji przez ostatnie 25 lat zawsze towarzyszyła resortowa prasa. Od kwietnia 2005 r. jest to miesięcznik „Policja 997”. Na jego łamach komendanci główni i ministrowie, choć oczywiście nie tylko oni, wypowiadali się o ważnych dla Policji sprawach. Z ich wypowiedzi wyłania się historia formacji, która w tak krótkim czasie potrafiła przeobrazić się w organizację policyjną na poziomie europejskim.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia sprawozdanie finansowe za 2014 r.

+

W czwartek, 23 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu odbyła się pierwsza w historii msza w intencji wszystkich poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 policjantów, w szczególności przedwojennego Województwa Pomorskiego. Chcieliśmy tym samym wspólnie podjąć dzieło, aby wzorem innych województw, udokumentować i upamiętnić policyjnych bohaterów tamtego okresu.

+

Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP – Pan nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, otrzymał podziękowanie za współpracę od gen. insp. Marka Działoszyńskiego.

+

W dniu 26 marca 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Generałów Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się w siedzibie przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

+

Podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński przedstawił informację dotyczącą Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 400 osób, w tym Komendant Główny Policji, komendanci miejscy powiatowi i rejonowi wysłuchali historii powstania, realizowanych zadaniach i planach na przyszłość.

+

Nadinsp. Henryk Tokarski reprezentujący Stowarzyszenie Generałów Policji RP, Komendant Miejski Policji w Suwałkach, Dowódca 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, Komendant Placówki Straży Granicznej, Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie objęli patronatem I Olimpiadę o bezpieczeństwie pt: „Do każdego sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo”.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił plan pracy na okres IV kadencji 2014 – 2016. Wiodącymi zadaniami są integracja środowiska generałów Policji oraz intensyfikacja współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, stowarzyszeniami.

+

„POLICJĘ MAMY WE KRWI” ZADBAĆ O PRESTIŻ POLICYJNEJ SŁUŻBY Wywiad z nadinsp. w st. spocz. Leszkiem LAMPARSKIM, prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, pierwszym komendantem głównym Policji III RP.

+

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił osoby, które w szczególny sposób wspierały inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego oraz współpracowały na rzecz realizacji zadań statutowych w latach 2004 - 2014:

+

Wybierz Strony