Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Zarząd

PREZES

nadinsp. w/s Adam RAPACKI

WICEPREZES

gen. insp. w/s Leszek Szreder

SEKRETARZ

nadinsp. w/s. Irena Doroszkiewicz

SKARBNIK

gen. insp. w/s Marek Działoszyński

CZŁONEK ZARZĄDU

nadinsp. w/s Zbigniew Chwaliński

 

Dyżury w siedzibie:

Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38 (pok. 119 A) /wejście od ul.Magazynowej/                                                   

Dyżury w siedzibie Zarządu pełnione są we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1400.

Tel. (0 22) 60 145-91, (0 22) 60 130-61, kom. 605 660 997, e-mail z.a.kowalczyk@autograf.pl

Fax. (0 22) 60 145-91,

e-mail:  sgprp@policja.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne na: www.sgp.policja.gov.pl

 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 4.2/5 (51)